Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЗА ПЕРШИМ (БАКАЛАВРСЬКИМ) РІВНЕМ

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

на 2021/2022 навчальний рік

ФАХОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

№ з/п

Дисципліна

Обсяг, години/ кредити

Кафедра

Темп викладання

лк; пр/ сем;лаб

1.  

Основи теорії кіл, сигнали та процеси в електроніці

120/4

БІТ

2 лек./1лаб.

2.     

Основи забезпечення безпеки інформації

120/4

БІТ

2 лек./1пр.

3.   

Теорія ризиків

120/4

БІТ

2 лек./1пр.

4.  

Мікропроцесорні системи

120/4

БІТ

2 лек./1пр.

5.  

Системи технічного захисту інформації

120/4

БІТ

2 лек./1пр.

6.   

Аналіз безпеки програмного забезпечення

120/4

БІТ

2 лек./1пр.

7.   

Організаційне забезпечення захисту інформації та спеціального діловодства

120/4

БІТ

2 лек./1пр.

8.     

Електроживлення систем зв'язку

120/4

БІТ

2 лек./1пр.

9.   

Основи теорії систем

120/4

БІТ

2 лек./1пр.

10.   

Цифрова обробка сигналів

120/4

БІТ

2 лек./1пр.

11.  

Пристрої надвисоких частот та антени

120/4

БІТ

3 лек./2пр.

12.   

Метрологія, стандартизація, сертифікація та управління якістю

120/4

КІВС

1лек./1лаб. /1пр.

13.    

Мови комп’ютерного моделювання

120 / 4

САУ

2 лек / 1 практ

14.    

Нечітка математика

120 / 4

САУ

2 лек / 1 практ

15.

Засоби офісного програмування

120 / 4

САУ

2 лек / 1 практ

16.    

Основи логістики

120 / 4

САУ

2 лек / 2 практ -

17.    

Програмне забезпечення електронно-обчислювальних машин

120 / 4

САУ

2 лек / 2 практ

18.    

Комп’ютерні мережі та Internet

120 / 4

САУ

2 лек / 2 практ

19.   

Організація баз даних та знань

120 / 4

САУ

2 лек / 1 практ

20. 

Теорія ймовірностей та математична статистика

120/4

САУ

2 лек./1 пр.

21.  

Дискретна математика

120/4

САУ

1 лек./2 лаб.

22.    

Економіка та підприємництво

120 / 4

Е та ЕК

2 лек / 2 практ

23.   

Автоматизовані системи обробки графічної інформації (3D Max)

120/4

ПЗКС

2 лек./1лаб.

24.    

Програмування на Java

120/4

ПЗКС

2 лек./1лаб.

25.   

Адміністрування баз даних

120/4

ПЗКС

2 лек./1лаб.

26.     

Технології комп'ютерного проектування

120/4

ПЗКС

2 лек./1лаб.

27. 

Теорія інформації та кодування

120/4

ІТКІ

2 лек./1пр.

28.     

Комп'ютерне моделювання систем і мереж

120/4

ІТКІ

1 лек./2 лаб.

29.  

Комп'ютерна графіка

120/4

ІТКІ

1 лек./2 лаб.

30. 

Алгоритми та методи обробки зображень мовою Python

120/4

ІТКІ

1 лек./2 лаб.

31.  

Комп'ютерні мережі

120/4

ІТКІ

2 лек./1пр.

32.   

Створення та візуалізація текстової та графічної інформації

120/4

ІТКІ

1 лек./2 лаб.

33.    

Створення та візуалізація відео-інформації

120/4

ІТКІ

2 лек./1 пр.

34.   

Інформаційні UML та GitHub технології

120/4

ІТКІ

1 лек./2 лаб.

35.    

WEB-технології та WEB-дизайн

120/4

ІТКІ

1 лек./2 пр.


*Можуть зазначатися вимоги та  передумови викладання навчальної дисципліни


ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЗА ДРУГИМ (МАГІСТЕРСЬКИМ) РІВНЕМ


№ з/п

Дисципліна

Обсяг, години/ кредити

Кафедра

Фахові навчальні дисципліни

1.

Захист інформації в розподілених системах

120/4

БІТ

2.

Методи побудови і аналізу криптосистем

120/4

БІТ

3.

Ліцензування, атестація та сертифікація у сфері безпеки об’єктів інформаційної діяльності

120/4

БІТ

4.

Аудит інформаційної безпеки

120/4

БІТ

5.

Програмні методи захисту інформації

120/4

БІТ

6.

Системи керування телекомунікаційних систем та мереж

120/4

БІТ

7.

Методи оптимізації телекомунікаційних систем та мереж

120/4

БІТ

8.

Моделювання систем телекомунікацій

120/4

БІТ

9.

Теорія адаптивної фільтрації

120/4

БІТ

10.

Оптичні технології в телекомунікаційних системах та мережах

120/4

БІТ

11.

Візуалізація текстової та графічної інформації

120/4

ІТКІ

12.

Нереляційні бази даних

120/4

ІТКІ

13.

Інструментальні засоби та методи розвитку інформаційних систем

120/4

ІТКІ

14.

Управління та менеджмент якості бізнес-процесів ІТ-підприємств

120/4

ІТКІ

15.

Інтелектуальні інформаційні технології

120/4

ІТКІ

16.

Захист інформації в комп'ютерних системах

120/4

ІТКІ

17.

Методи та техніки аналізу великих даних

120/4

ІТКІ

18.

Теорія та методи прийняття рішень

120/4

ІТКІ

19.

Професійні функції і задачі магістра

120 / 4

САУ

20.

Методи дискретної оптимізації

120 / 4

САУ

21.

Основи логістики

120 / 4

САУ

22.

Управління проектами

120 / 4

САУ

23.

Бізнес аналіз в ІТ

120 / 4

САУ

24.

Он-лайн аналітика

120 / 4

САУ

25.

Надійність та функціональність інформаційних систем

120 / 4

ПЗКС

26.

Нейронні мережі

120 / 4

ПЗКС

27.

Прикладні системи штучного інтелекту

120 / 4

ПЗКС

28.

Системи розпізнавання образів та обробка зображень

120 / 4

ПЗКС

29.

Великі дані (Big Data) та хмарні технології (Cloud technology)

120 / 4

ПЗКС

№ з/п

Дисципліна

Обсяг, години/ кредити

Кафедра

Навчальні дисципліни, які спрямовані на розвиток Soft Skills

1.

Етика ділового спілкування

120 / 4

Кафедра філософії і педагогіки

2.

Академічна доброчесність

120 / 4

Кафедра філософії і педагогіки

3.

Етика публічної діяльності

120 / 4

Кафедра прикладної економіки, підприємництва та публічного управління

4.

Лідерство

120 / 4

Кафедра прикладної економіки, підприємництва та публічного управління

5.

Методи ефективної презентації інвестиційних проектів

120 / 4

Кафедра економічного аналізу і фінансів

6.

Основи критичного мислення

120 / 4

Кафедра економіки та економічної кібернетики

7.

Психологія продажів на високотехнологічних ринках

120 / 4

Кафедра маркетингу

8.

Управління стартап-проектами

120 / 4

Кафедра прикладної економіки, підприємництва та публічного управління

 

ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ БАКАЛАВРІВ

на 2020/2021 навчальний рік

 

№ з/п

Дисципліна

Обсяг, години/ кредити

Кафедра

Фахові навчальні дисципліни

1

Комп'ютерні мережі та Internet

120/4

САУ

2

Програмне забезпечення електронно обчислювальних машин

120/4

САУ

3

Організація баз даних та знань

120/4

САУ

4

Комп'ютерне моделювання систем і мереж

120/4

ІТКІ

5

Комп'ютерні мережі

120/4

ІТКІ

6

Комп'ютерна графіка

120/4

ІТКІ

7

Програмування спеціалізованих мікроконтролерів

120/4

ПЗКС

8

Автоматизовані системи обробки графічної інформації (3D Max)

120/4

ПЗКС

9

Адміністрування баз даних

120/4

ПЗКС

10

Проектний практикум

120/4

ПЗКС

 


© 2006-2021 Інформація про сайт