Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЗА ПЕРШИМ (БАКАЛАВРСЬКИМ) РІВНЕМ

Для вивчення на третьому курсі на 2022/2023 навчальний рік

На базі повної середньої освіти

Фахові навчальні дисципліни

Дисципліна

Обсяг, години/ кредити

Кафедра

Стандартизація і сертифікація телекомунікаційних систем

120/4

БІТ

Основи теорії управління та адаптації в телекомунікаційних системах

120/4

БІТ

Основи поштового звязку

120/4

БІТ

Кінцеві пристрої абонентського доступу

120/4

БІТ

Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки

120/4

БІТ

Технічні системи охорони обєктів

120/4

БІТ

Теорія ризиків

120/4

БІТ

Мікропроцесорні системи

120/4

БІТ

Системи технічного захисту інформації

120/4

БІТ

Кібероперації

120/4

БІТ

Організаційне забезпечення захисту інформації та спеціального діловодства

120/4

БІТ

Електроживлення систем зв'язку

120/4

БІТ

Основи теорії систем

120/4

БІТ

Цифрова обробка сигналів

120/4

БІТ

Пристрої надвисоких частот та антени

120/4

БІТ

Захист інформації в телекомунікаційних системах та мережах

120/4

БІТ

Мови комп’ютерного моделювання

120 / 4

САУ

Засоби офісного програмування

120 / 4

САУ

Бізнес-аналітика в інформаційних технологіях

120 / 4

САУ

Оптимізаційні задачі на графах

120 / 4

САУ

Аналіз програмного забезпечення

120 / 4

САУ

Поглиблене програмування в середовищі Java

120 / 4

САУ

Економіка та підприємництво

120 / 4

Е та ЕК

Нейронні мережі

120/4

ПЗКС

Розробка мікросервісних систем на мові Goland

120/4

ПЗКС

Адміністрування баз даних

120/4

ПЗКС

Розробка ігрових додатків на мові Python

120/4

ПЗКС

Проектування та розробка робототехнічних систем

120/4

ПЗКС

Методи та технології розпізнавання образів

120/4

ПЗКС

Основи збирання, обробки і передачі інформації

120/4

ІТКІ

Основи геоінформаційних систем і технологій

120/4

ІТКІ

Комп'ютерна графіка

120/4

ІТКІ

Алгоритми та методи обробки зображень мовою Python

Попереднє вивчений курс «Програмування комп'ютерних систем мовою Python» або наявність сертифікату з курсу «PCAP - Programming Essentials in Python»

120/4

ІТКІ

Основи тестування програм

120/4

ІТКІ

Створення та візуалізація текстової та графічної інформації

120/4

ІТКІ

Створення та візуалізація відео-інформації

120/4

ІТКІ

Основи програмування мобільних пристроїв

120/4

ІТКІ

Технології хмарних обчислень

120/4

ІТКІ

 *Можуть зазначатися вимоги та  передумови викладання навчальної дисципліни


ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЗА ПЕРШИМ (БАКАЛАВРСЬКИМ) РІВНЕМ

Для вивчення на третьому курсі на 2022/2023 навчальний рік

Скорочена форма навчання

Фахові навчальні дисципліни

Дисципліна

Обсяг, години/ кредити

Кафедра

Стандартизація і сертифікація телекомунікаційних систем

120/4

БІТ

Основи теорії управління та адаптації в телекомунікаційних системах

120/4

БІТ

Основи поштового звязку

120/4

БІТ

Кінцеві пристрої абонентського доступу

120/4

БІТ

Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки

120/4

БІТ

Технічні системи охорони обєктів

120/4

БІТ

Кібероперації

120/4

БІТ

Захист інформації в телекомунікаційних системах та мережах

120/4

БІТ

Програмування в середовищі Java

120 / 4

САУ

Аналіз програмного забезпечення

120 / 4

САУ

Поглиблене програмування в середовищі Java

120 / 4

САУ

Математична економіка

120 / 4

САУ

Маркетинг

120/4

Маркетингу

Нейронні мережі

120/4

ПЗКС

Розробка мікросервісних систем на мові Goland

120/4

ПЗКС

Розробка ігрових додатків на мові Python

120/4

ПЗКС

Проектування та розробка робототехнічних систем

120/4

ПЗКС

Методи та технології розпізнавання образів

120/4

ПЗКС

Проектування мобільних застосунків комп'ютерних систем

120/4

ІТКІ

Автоматизоване проектування комп'ютерних мереж

120/4

ІТКІ

Технології програмованих мереж

120/4

ІТКІ

Захист інформації в комп'ютерних мережах

120/4

ІТКІ

Автоматизоване проектування Інтернету речей

120/4

ІТКІ

**Можуть зазначатися вимоги та  передумови викладання навчальної дисципліни


ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЗА ПЕРШИМ (БАКАЛАВРСЬКИМ) РІВНЕМ

ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НА ДРУГОМУ КУРСІ У 2022/2023 навчальному році

На базі повної середньої освіти

Фахові навчальні дисципліни

 

Дисципліна

Обсяг, години/ кредити

Кафедра

Основи теорії кіл, сигнали та процеси в електроніці

120/4

БІТ

Основи забезпечення безпеки інформації

120/4

БІТ

Електроживлення систем зв'язку

120/4

БІТ

Основи теорії систем

120/4

БІТ

Цифрова обробка сигналів

120/4

БІТ

Пристрої надвисоких частот та антени

120/4

БІТ

Метрологія, стандартизація, сертифікація та управління якістю

120/4

КІВС

Нечітка математика

120 / 4

САУ

Програмне забезпечення електронно-обчислювальних машин

120 / 4

САУ

Організація баз даних та знань

120 / 4

САУ

Економіка та підприємництво

120 / 4

Е та ЕК

Автоматизовані системи обробки графічної інформації (3D Max)

120/4

ПЗКС

Програмування на Java

120/4

ПЗКС

Адміністрування баз даних

120/4

ПЗКС

Технології комп'ютерного проектування

120/4

ПЗКС

Комп'ютерне моделювання систем і мереж

120/4

ІТКІ

Обробка зображень та комп’ютерний зір

120/4

ІТКІ

Алгоритми та методи обробки зображень мовою Python

Попереднє вивчений курс «Програмування комп'ютерних систем мовою Python» або наявність сертифікату з курсу «PCAP - Programming Essentials in Python» 

120/4

ІТКІ

Комп'ютерні мережі

120/4

ІТКІ

Технології хмарних обчислень

120/4

ІТКІ

Створення та візуалізація текстової та графічної інформації

120/4

ІТКІ

Інформаційні UML та GitHub технології

120/4

ІТКІ

WEB-технології та WEB-дизайн

120/4

ІТКІ

Основи електротехніки і електроніки

Для спеціальності 123

120/4

Електротехніки

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЗА ПЕРШИМ (БАКАЛАВРСЬКИМ) РІВНЕМ

ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НА ДРУГОМУ КУРСІ У 2022/2023 навчальному році

СКОРОЧЕНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Фахові навчальні дисципліни

 

Дисципліна

Обсяг, години/ кредити

Кафедра

Основи теорії кіл, сигнали та процеси в електроніці

120/4

БІТ

Основи забезпечення безпеки інформації

120/4

БІТ

Теорія ризиків

120/4

БІТ

Мікропроцесорні системи

120/4

БІТ

Системи технічного захисту інформації

120/4

БІТ

Організаційне забезпечення захисту інформації та спеціального діловодства

120/4

БІТ

Електроживлення систем зв'язку

120/4

БІТ

Основи теорії систем

120/4

БІТ

Цифрова обробка сигналів

120/4

БІТ

Пристрої надвисоких частот та антени

120/4

БІТ

Метрологія, стандартизація, сертифікація та управління якістю

120/4

КІВС

Мови комп’ютерного моделювання

120 / 4

САУ

Засоби офісного програмування

120 / 4

САУ

Оптимізаційні задачі на графах

120 / 4

САУ

Бізнес-аналітика в інформаційних технологіях

120 / 4

САУ

Економіка та підприємництво

120 / 4

Е та ЕК

Автоматизовані системи обробки графічної інформації (3D Max)

120/4

ПЗКС

Програмування на Java

120/4

ПЗКС

Адміністрування баз даних

120/4

ПЗКС

Технології комп'ютерного проектування

120/4

ПЗКС

Теорія інформації та кодування

120/4

ІТКІ

Обробка зображень та комп’ютерний зір

120/4

ІТКІ

Алгоритми та методи обробки зображень мовою Python

Попереднє вивчений курс «Програмування комп'ютерних систем мовою Python» або наявність сертифікату з курсу «PCAP - Programming Essentials in Python» 

120/4

ІТКІ

Технології хмарних обчислень

120/4

ІТКІ

Створення та візуалізація відео-інформації

120/4

ІТКІ

Інформаційні UML та GitHub технології

120/4

ІТКІ

Основи електротехніки і електроніки

Для спеціальності 123

120/4

Електротехніки

 

 

ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН,

направлених на розвиток soft skills

ЗА ПЕРШИМ (БАКАЛАВРСЬКИМ) РІВНЕМ

на 2022/2023 навчальний рік

Навчальні дисципліни, які спрямовані на розвиток Soft Skills

Дисципліна

Обсяг, години/ кредити

Кафедра

Креативна економіка

120/4

Е та ЕК

Комп’ютерна графіка, дизайн та мультимедіа

120/4

Е та ЕК

Міжнародний етикет

120/4

Т та ЕП

Корпоративна соціальна відповідальність

120/4

Т та ЕП

Тренінг курс «Сам собі турагент»

120/4

Т та ЕП

Особисте страхування

120/4

ЕА і Ф

Психологія PR і реклами

120/4

МК

Персональний брендинг

120/4

МК

Майстер-клас успішних презентацій

120/4

МК

Маркетинг туристичних послуг

120/4

МК

Міжнародні гранти та академічна мобільність

 

120/4

Екології та технологій захисту навколишнього середовища

Zero Waste (нуль відходів та нуль втрат)

120/4.

Екології та технологій захисту навколишнього середовища

Основи зеленої промисловості

 

120/4.

Екології та технологій захисту навколишнього середовища

Бізнес у соціальних мережах

120/4

ПЕПтаПУ

Психологія бізнесу

120/4

ПЕПтаПУ

Управління стартап-проєктами

120/4

ПЕПтаПУ

Управління діловими конфліктами

120/4

ПЕПтаПУ

Персональний брендинг та управління діловим іміджем

120/4

ПЕПтаПУ

Стратегічні партнерства в бізнесі

120/4

ПЕПтаПУ

Соціальна відповідальність бізнесу

120/4

ПЕПтаПУ

Зв'язки з громадськістю в бізнесі

120/4

ПЕПтаПУ

Дипломатичне забезпечення міжнародного бізнесу

120/4

ПЕПтаПУ

Політологія

120/4

Історії та політичної теорії

 

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт