Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

 

Факультет інформаційних технологій

  Удовик Ірина Михайлівна,
Декан, кандидат технічних наук,
професор кафедри програмного забезпечення
комп'ютерних систем
Контакти:
тел.: +38 (056) 746-21-85
e-mail: udovyk.i.m@nmu.one
Декан: корпус 3, кімната 11.
  Шедловський Ігор Анатолійович
заступник декана з навчальної роботи,кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії;
тел.: +38 (056) 746-21-85
e-mail: Shedlovskii.i.a@nmu.one 
Заступник декана: корпус 3, кімната 12.
  Мєшков Вадим Ігорович
заступник декана з навчальної роботи, старший викладач кафедри безпеки інформації та телекомунікації;
тел.: +38 (056) 746-21-85
е-mail: mieshkov.v.i@nmu.one
Заступник декана: корпус 3, кімната 12.
  Почтовик Лариса Іванівна
секретар, відповідальна за 1 та 2 курси першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
тел.: +38 (056) 373-07-17,
е-mail: Pochtovyk.L.I@nmu.one
Секретар: корпус 3, кімната 12.
  Красавцева Олена Олександрівна
секретар, відповідальна за 3 курс першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
тел.: +38 (056) 373-07-17,
е-mail: Krasavtseva.O.O@nmu.one
Секретар: корпус 3, кімната 12.
  Волошина Лариса Володимирівна
секретар, відповідальна за 4 курс першого (бакалаврського) рівня вищої освіти,
1 та 2 курсів другого (магістерського) рівня вищої освіти 
тел.: +38 (056) 373-07-17,
е-mail: Voloshyna.L.V@nmu.one 
Секретар: корпус 3, кімната 12.
  Царенок Ірина Олександрівна
секретар, відповідальна за роботу зі студентами заочної форми навчання
першого (бакалаврського) рівня та другого (магістерського) рівнів вищої освіти 
тел.: +38 (056) 373-07-17,
е-mail: Tsarenok.I.O@nmu.one 
Секретар: корпус 3, кімната 12.© 2006-2022 Інформація про сайт