Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Алексєєв М.О.

Факультет інформаційних технологій

Декан - Алексєєв Михайло Олександрович, доктор технічних наук, професор кафедри Програмного забезпечення комп'ютерних систем.
Контакти:
тел.: +38 (056) 746-21-85 (декан),
тел.: +38 (056) 373-07-17 (секретарі),
e-mail: alekseev.m.o@nmu.one
Деканат: 2 корпус, кімната 36.


Факультет інформаційних технологій заснований у 2002 році та є структурним підрозділом Інституту електроенергетики.

До складу факультету входять 4 кафедри:

Кафедра безпеки інформації та телекомунікацій

Кафедра системного аналізу та управління

Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забепечення комп'ютерних систем


Список груп 1 курсу (оновлено 31.08.2021)

Список груп 5 курсу (оновлено 31.08.2021)


На факультеті здійснюється підготовка за освітніми ступенями "бакалавр" та "магістр" з наступних спеціальностей:

  • 121 Інженерія програмного забезпечення;
  • 122 Комп'ютерні науки;
  • 123 Комп'ютерна інженерія;
  • 124 Системний аналіз;
  • 125 Кібербезпека;
  • 126 Інформаційні системи та технології;
  • 172 Телекомунікації та радіотехніка.


Заступники декана ФІТ

Шедловський Ігор Анатолійович - заступник декана з навчальної роботи, к.т.н., доцент;

Мєшков Вадим Ігорович - заступник декана з навчальної роботи, старший викладач;

Бешта Лілія Валеріївна - заступник декана з виховної роботи, асистент;

Печена Валентина Михайлівна - заступник декана з фізичного виховання, кандидат у майстри спорту з баскетболу;

Шевцова Ольга Сергіївна - профком, асистент.


Секретарі ФІТ

Голуб Людмила Володимирівна - секретар, відповідальна за 1, 2 курси освітнього ступеня "бакалавр";

Красавцева Олена Олександрівна - секретар, відповідальна за 3 курс освітнього ступеня "бакалавр";

Волошина Лариса Володимирівна - секретар, відповідальна за 4 курс освітнього ступеня "бакалавр" та 1, 2 курси освітнього ступеня "магістр";

Царенок Ірина Олександрівна - секретар, відповідальна за навчальні курси заочної форми навчання.


Контакти: тел.+38 (056) 746-21-85 (декан), +38 (056) 373-07-17 (секретарі).

Деканат: 2 корпус, кімната 39 (денна форма), 38 (заочна форма).


© 2006-2022 Інформація про сайт