Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Алексєєв М.О.

Факультет інформаційних технологій

Декан - Алексєєв Михайло Олександрович, доктор технічних наук, професор кафедри Програмного забезпечення комп'ютерних систем.
Контакти:
тел.: +38 (056) 746-21-85 (декан),
тел.: +38 (056) 373-07-17 (секретарі),
e-mail: alekseev.m.o@nmu.one
Деканат: 2 корпус, кімната 36.


Факультет інформаційних технологій заснований у 2002 році та є структурним підрозділом Інституту електроенергетики.

До складу факультету входять 4 кафедри:

Кафедра безпеки інформації та телекомунікацій

Кафедра системного аналізу та управління

Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра програмного забепечення комп'ютерних систем


На факультеті здійснюється підготовка за освітніми ступенями "бакалавр" та "магістр" з наступних спеціальностей:

  • 121 Інженерія програмного забезпечення;
  • 122 Комп'ютерні науки;
  • 123 Комп'ютерна інженерія;
  • 124 Системний аналіз;
  • 125 Кібербезпека;
  • 126 Інформаційні системи та технології;
  • 172 Телекомунікації та радіотехніка.


Заступники декана ФІТ

Шедловський Ігор Анатолійович - заступник декана з навчальної роботи, к.т.н., доцент;

Мєшков Вадим Ігорович - заступник декана з навчальної роботи, старший викладач;

Бешта Лілія Валеріївна - заступник декана з виховної роботи, асистент;

Печена Валентина Михайлівна - заступник декана з фізичного виховання, кандидат у майстри спорту з баскетболу;

Шевцова Ольга Сергіївна - профком, асистент.


Секретарі ФІТ

Голуб Людмила Володимирівна - секретар, відповідальна за 1, 2 курси освітнього ступеня "бакалавр";

Красавцева Олена Олександрівна - секретар, відповідальна за 3 курс освітнього ступеня "бакалавр";

Волошина Лариса Володимирівна - секретар, відповідальна за 4 курс освітнього ступеня "бакалавр" та 1, 2 курси освітнього ступеня "магістр";

Царенок Ірина Олександрівна - секретар, відповідальна за навчальні курси заочної форми навчання.


Контакти: тел.+38 (056) 746-21-85 (декан), +38 (056) 373-07-17 (секретарі).

Деканат: 2 корпус, кімната 39 (денна форма), 38 (заочна форма).


© 2006-2021 Інформація про сайт